De ce să ne asigurăm locuinţele?

Asigurarea locuinţei este o acţiune banală în multe state civilizate, iar datorită intrării României în Uniunea Europeana, statul Român este obligat să îşi adapteze legile şi regulile de funcţionare. Aşadar, începand de anul acesta, fiecare cetăţean român care deţine în proprietate un imobil, este obligat de lege să îşi asigure locuinţa. Conform unui comunicat CSA, începând din 15 August 2011, statul Român poate sancţiona proprietarii care nu şi-au asigurat locuinţele.

Datorita faptului că într-o perioadă atât de scurtă s-au făcut demersuri pentru a alinia România la legile din cadrul Uniunii Europene, asigurarea de locuinţe a fost privită cu indignare, multi români încheind poliţe de asigurare a locuinţei fără să ştie neapărat ce înseamnă aceste poliţe. Iată ce trebuie să ştiţi despre poliţa de asigurare a locuinţei şi ce beneficii vă aduce:

Ce este poliţa de asigurare a locuinţei

  • Este un act care se adresează oricărui bun imobil aflat în proprietate, iar pe teritoriul României este OBLIGATORIU pentru fiecare proprietar de imobil să încheie un astfel de act;
  • În funcţie de dorinţa proprietarului, se poate încheia o poliţă de asigurare a locuinţei de bază, care include doar câteva cazuri în care compania asiguratoare vă va despagubi, sau o poliţă de asigurare a locuinţei completă, care include şi asigurarea bunurilor aflate în locuinţă cât şi cazuri exceptionale în care veţi fi despagubit ( furt, incendiu sau inundaţie din vină proprie, etc. );

Costul asigurarii se stabileşte în funcţie de:

  • Pericolele naturale la care se supune imobilul, în funcţie de zona geografică sau configuraţia regiunii ( inundaţii dese, pericol de alunecari de teren, zonă predispusă la incendii etc. );
  • Materialul din care este construit imobilul ( caramidă, lemn, beton, mansardă neizolată ingnifug etc. );
  • Utilităţile existente şi vechimea lor ( curent electric prin instalaţii învechite, încălzire cu sobă)

În funcţie de aceste elemente se stabileşte suma pe care asiguratul trebuie să o plătească în fiecare an şi totodată suma platită în caz de accident ( foc, inundaţii, explozii de gaze naturale, fulger, alunecări de teren ). În unele cazuri, locuinţa este evaluată de un expert evaluator pentru ca toate datele să fie cât mai corecte şi actualizate.

În prezent, majoritatea companiilor de asigurari oferă poliţe de asigurare a locuinţei. Înainte de a încheia o astfel de asigurare trebuie să ştiţi clar suma oferită drept despagubire şi în ce condiţii vi se acordă despagubirea.

Asigurarea facultativă a autovehiculelor – CASCO

Numărul autovehiculelor a crescut vertiginos în ultimii ani în România şi ca atare a crescut şi numărul de evenimente neprevăzute (accidente rutiere sau incidente minore care duc la avarierea autovehiculului). Companiile de asigurări primesc din ce în ce mai multe cereri pentru forma facultativă de asigurare a autovehiculelor. Acest articol are menirea de a informa publicul cu privire la ce este o asigurare facultativă (CASCO) şi în ce constă ea.

Asigurarea facultativă a autovehiculelor (CASCO) este o formă de asigurare destinată persoanelor fizice sau juridice care posedă, cu orice titlu, unu sau mai multe autovehicule înmatriculate în România. În categoria vehiculelor care pot beneficia de asigurare CASCO se încadrează: vehicule rutiere autopropulsate, destinate transporturilor de bunuri sau persoane ( inclusiv remorci/ semiremorci/ rulote tractate de acestea), optional şi tractoare rutiere, maşini şi utilaje care nu sunt supuse înmatriculării, autovehiculele-exponate.

În ceea ce priveşte riscurile acoperite de o poliţă CASCO acestea sunt variate, motiv pentru care posesorii de autovehicule apelează frecvent la această formă de asigurare. Dintre aceste riscuri enumerăm : ciocniri, loviri, izbiri, răsturnări, derapări, zgârieri, căderi (cădere în prăpastie, cădere în apă cu prilejul transbordării, cădere din cauza ruperii unui pod sau căderea unor corpuri pe autovehicul), acţiuni răuvoitoare ale terţilor, incendiu, trăsnet, explozie, grindină, inundaţie, uragan, cutremur, prăbuşire sau alunecare de teren, greutatea stratului de zăpadă, avalanşe de zăpadă, furtul extern sau intern. Pe de altă parte, în categoria despăgubirilor, în marea majoritate a cazurilor apar atât despăgubirile aduse autovehiculului cât şi despăgubiri pentru vătămările corporale pe care le-ar putea suferi persoanele aflate în autovehicul (conducătorul auto şi orice altă persoană transportată), dar şi pagube materiale suferite de bagaje sau bunurile persoanelor aflate în vehiculul asigurat, în cazul unor evenimente neprevăzute ( accidente rutiere).

În privinţa valabilităţii şi costului unei astfel de poliţe, asigurarea se încheie pentru o perioadă de maximum 1 an, dar minimum 6 luni (cu posibilitatea de reînnoire la expirarea poliţei vechi); pentru autovehiculele achiziţionate în sistem de rate sau leasing, asigurarea se face pentru întreaga perioadă a contractului de vânzare în rate sau leasing. Costul asigurării este accesibil, variind de la o companie de asigurări la alta, fiind determinat şi de: caracteristicile tehnice ale autovehiculului (model, anul fabricaţiei), suma asigurată, regimul de exploatare, gradul de protecţie şi securitate, forma de achitare a poliţei (integral sau în rate).

Avantajoasă sau nu, recomandarea mea este de a obţine informaţiile complete de la asigurator înaintea încheierii unei astfel de asigurări pentru a evita eventualele clauze sau costuri ascunse.

Asigurarea obligatorie a locuinţei, între mitul creat de mass media şi realitatea legiferata

Cu toţii am participat la isteria generală creată de televiziuni cu privire la căderile masive de zăpadă şi la marile inundaţii care or să vină odată cu topirea zăpezii. Acelaşi clişeu pe toate canalele, o poveste dramatică de iarnă cu zăpezi şi …cu asigurarea obligatorie pe care săracii oameni au incheiat-o fiind obligaţi de statul hapsân reprezentat de guvernanţii lacomi si hoţi, asigurare care în fond nu le foloseşte la nimic, întrucât poliţa nu acoperă şi daunele provocate de topirea zăpezilor.

 

Ceea ce nu au menţionat redactorii de ştiri în goana după senzaţional grăbindu-se să pună etichete şi să-şi facă reportaje publicitare este că, pentru inundaţiile provenite ca urmare a topirii zăpezii se acordă despăgubiri în baza poliţelor de asigurare obligatorie a locuinţelor, potrivit Ordinului CSA nr. 5/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor.

Astfel, potrivit Art. 22, se acordă despăgubiri „pentru pagubele provocate de precipitaţii atmosferice ori topirea bruscă a zăpezii sau revărsări de cursuri de ape, care au ca efect producerea de inundaţii”. De asemenea, se despăgubesc pagubele produse construcţiilor, în urma pătrunderii şi înfiltrării apei, provenite în cazul acoperirii pe scurtă durată a terenului cu un strat de apă, provenit din:

  • acumularea apelor provenite din precipitaţii atmosferice abundente sau topirea zăpezii, în zone joase, lipsite de posibilităţi de scurgere sau cu posibilităţi reduse de evacuare a apelor;
  • revărsarea unui curs de apă, a unui lac sau a mării ori din formarea sau revărsarea torentelor, şuvoaielor sau puhoaielor din orice cauză, inclusiv ruperea digurilor;
  • apele subterane care ies la suprafaţa terenului, chiar dacă stratul de apă care acoperă terenul atinge (în exterior) numai parţial construcţia cu destinaţia de locuinţă şi pătrunde şi se înfiltrează prin pereţi sau prin pardoseală în interiorul acesteia.

Am mai văzut săteni care se plângeau pe la televizor că zăpada le-a doborât serele şi că nu au reuşit să le asigure pentru că nu au găsit nici un asigurător ca să le încheie o poliţă de asigurare…. şi… am râs. Am râs pentru că au urmat imaginile cu serele care erau patru bâte acoperite cu folie de plastic, bâte strâmbe putrezite în loc de piloni de susţinere asa cum cere legea. Ce nu ştiu oamenii nostrii de la ţară – mulţi nu s-au obişnuit nici măcar să ceară autorizaţie de construire sau să-şi înscrie dreptul de proprietate în CF, este că pentru a încheia o poliţă de asigurare aceea construcţie trebuie să respecte anumite  prevederi legale de construcţie.